ฮวงจุ้ย ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของคุณ

Last updated: 12 ก.ย. 2566  |  353 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฮวงจุ้ย ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของคุณ

ฮวงจุ้ยคืออะไร
ฮวงจุ้ยคือการจัดการ
พลังงาน 3 พลังงาน ที่แบ่งออกเป็น 4 แกนหลัก

พลังงานที่มีผลกับชะตาชีวิตได้แก่
พลังงานฟ้า พลังงานคน พลังงานดิน
 

พลังงานคน
เป็นพลังงานที่มาจากความสามารถ ความพยายามและฝีมือของคุณ พลังงานคนเป็นพลังงานที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ถึงแม้นว่าคุณจะเกิดในฤกษ์ยามที่แย่มากๆ หรือเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน        มีบ้านที่ฮวงจุ้ยไม่ดี แต่การที่คุณมีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

กฎแห่งความสำเร็จ ถ้าคุณอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญ คุณต้องฝึกฝนพยายามอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมง

 

พลังฟ้า

คือ พลังจักรวาลที่ประจุตอนเกิด

เป็นพลังงานที่อยู่กับเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลก แบ่งออกเป็นพลังงานธาตุต่างๆ ที่แยกออกเป็น 5 ธาตุ 10 ประเภท ซึ่งประกอบเป็นชะตาบุคคลตามปี เดือน วัน ยาม

แต่ละคนได้พลังงานฟ้าไม่เหมือนกัน แต่ด้วยวิธีการจัดการจูนจิต ตามหลัก NLP (Neuro Linguistic Programming) และหลักการจัดฮวงจุ้ย บวกกับความขยัน หมั่นเพียรจะทำให้คนทุกคนประสบผลสำเร็จได้ใกล้เคียงกัน

การที่เรารู้ดวง ก็เหมือนเรารู้แผ่นที่ชีวิต ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาท เป็นนายของโชคชะตา


การใช้พลังงานที่มาตามฤกษ์ที่ดี ก็จะส่งเสริมส่งเสริมกับดวงบุคคล
เราจึงต้องเลือกฤกษ์ที่ถูกต้อง เพื่อเลือกพลังงานจากฟ้าที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์คลอด ฤกษ์กระตุ้นโชคประจำเดือน

การเลือกฤกษ์ที่ดี สามารถทำให้เราปรับจูนชะตาคน และชะตาดิน ให้สมบูรณ์มั่งคั่งยิ่งขึ้น
 
 
พลังงานดิน
เป็นพลังสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรา ที่มากับลมและน้ำบนพื้นที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด สำนักงาน

ออฟฟิส โรงงาน ซึ่งอาจแตกต่างในรายละเอียดแต่ส่งผลตรงกับเรา

หลักวิชาฮวงจุ้ยบนหลักที่อิงวิทยาศาสตร์ ไม่รื้อ ไม่ทุบ
 

 

หัวใจของการดูฮวงจุ้ย ต้องดูให้ครบทั้ง 4 แกนหลัก

  1. ดูชัยภูมิ / ฮวงจุ้ยชัยภูมิ   การปรับ จัด แต่ง ตามหลักเสริมพลังงานให้ส่งผลดีที่สุดกับชัยภูมิ รูปลักษณ์ สิ่งที่มองเห็น แหล่งกำเนิดพลังงาน รูปลักษณ์ที่มีผลต่อพลังปราณ เน้นการจัด   หลีกเลี่ยงการรื้อ ทุบ มากที่สุด 
  2. ดูองศาทิศทาง ( พลังปราณ 5 ธาตุ ) ดูวัสดุ สี ทิศทาง โดยใช้วิชา ดาวเหิน ปราณ 8 ทิศ  64 ข่วย

      3.ดวงชะตา (พลังที่ประจุในตัว) ดวงชะตาของคน เหมาะสมกับดวงชะตา 

     4.ฤกษ์ยาม ( กาลเวลาที่สอดคล้อง) การหาฤกษ์ยามให้สอดคล้องกับชัยภูมิ องศาทิศทาง และดวงชะตาบุคคล

สรุปการทำงานของอาจารย์ณัฐ เน้นที่การตรวจชัยภูมิเป็นหลัก และนำวิชาดาวเหิน ปราณ8 ทิศ มาเสริม โดยกระตุ้นทรัพย์ด้วยการหาประตูมังกรเพิ่มด้วยวิชา 64 ข่วย เปิดคลังทรัพย์ของแต่ละบุคคล และกระตุ้นพลังงานจากฟ้าให้ถูกฤกษ์ ถูกยามที่ส่งผลดีที่สุด 

ก่อนอื่น เราลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ยพื้นฐานกันก่อนนะครับ

ฮวงจุ้ยเป็นแนวทางปฏิบัติของจีนโบราณที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความสมดุล และการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกภายในพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าการจัดวางสิ่งของและการจัดวางพื้นที่สามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ ความเจริญรุ่งเรือง และคุณภาพชีวิตโดยรวม

องค์ประกอบของฮวงจุ้ย มีหลายประการ เรามาลองพิจารณาหลักการพื้นฐานของฮวงจุ้ย ทีละข้อกันครับ

Qi (ชี่): ชี่เป็นพลังงานพื้นฐานที่ไหลผ่านทุกสิ่งในจักรวาล รวมถึงพื้นที่อยู่อาศัยของเราด้วย ฮวงจุ้ยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของพลังชี่เชิงบวก ในขณะเดียวกันก็ลดหรือเปลี่ยนเส้นทางของพลังชี่เชิงลบ ฮวงจุ้ยที่ดีส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานอย่างอิสระและสมดุล

นอกจากนั้น ชี่มักถูกอธิบายว่าเป็นพลังชีวิตที่สำคัญ หรือพลังงานที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเคลื่อนไหว เป็นพลังงานที่ไหลผ่านร่างกายของเรา โลกของเรา และจักรวาล แนวคิดของชี่นั้นคล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องพลังงานสำคัญในวัฒนธรรมและระบบอื่นๆ เช่น ปราณาในศาสนาฮินดูและโยคะ

การปรับสมดุลของ Qi ในฮวงจุ้ย เป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่การไหลของ Qi ราบรื่นและกลมกลืน เมื่อชี่ถูกปิดกั้นหรือหยุดนิ่ง อาจทำให้เกิดความไม่สมดุลและส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองได้ หลักการและแนวทางปฏิบัติของฮวงจุ้ยถูกนำมาใช้เพื่อปลดบล็อกหรือเปลี่ยนทิศทางของพลังชี่ที่นิ่ง และส่งเสริมการไหลของพลังชี่เชิงบวกที่เป็นประโยชน์

ผมนิยมการปรับแก้กระแสชี่ ด้วยการใช้เทคนิคในการดึงพลังงานชี่ที่ดีเข้ามาสู่บ้านในทิศที่ดี โดยใช้หลัก 64 ข่วย เปิดหาประตูมังกร และใช้อุปกรณ์แก้เล็กน้อยเช่น พัดลมดึงกระแสเข้า ธงชาติ หรือป้ายตั้งหน้าร้าน เมื่อพัดกระแสที่ดีหันกลับมา โดยไม่จำเป็นต้อง เคาะ ตอก เจาะ 

ฮวงจุ้ยยังเชื่อมโยงแนวคิดของ Qi กับองค์ประกอบทั้งห้า (ไม้ ไฟ ดิน โลหะ และน้ำ)ในทิศของปากัว, และชี่ก็ถูกมองผ่านเลนส์ของหยินและหยางเช่นกัน การสร้างสมดุลระหว่างพลังหยินและหยางในพื้นที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Qi จะไหลเวียนไปในทิศทางที่สมดุลและกลมกลืน ถูกต้อง

ซินแสฮวงจุ้ยพิจารณา Qi ของแต่ละบุคคลเช่นกัน พลังชี่ส่วนบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น วันเกิด สุขภาพ และสภาวะทางอารมณ์ คำแนะนำเกี่ยวกับฮวงจุ้ยอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนส่วนบุคคลให้เข้ากับบ้าน เพื่อให้พลังงานของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยหรือการทำงาน โดยอาจต้องพิจารณาบุคคลที่มีอิทธิพลของบ้าน หรือหาเงินเข้าบ้านมากที่สุด

จะเห็นได้ว่า Qi เป็นแนวคิดพื้นฐานในปรัชญาและการแพทย์ของจีนที่มีบทบาทสำคัญในฮวงจุ้ย แนวทางปฏิบัติของฮวงจุ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับการไหลของพลังชี่ในสภาพแวดล้อมของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตหรือการทำงานที่กลมกลืน สมดุล และเป็นบวกมากขึ้น

 

ปากัว: ปากัวเป็นแผนที่แปดเหลี่ยมที่ใช้ในฮวงจุ้ยเพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ต่างๆ โดยแต่ละพื้นที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมเฉพาะของชีวิต (เช่น สุขภาพ ความมั่งคั่ง ความรัก อาชีพ) ด้วยการวางสิ่งของและจัดสภาพแวดล้อมตาม Bagua เราสามารถปรับปรุงแง่มุมเฉพาะของชีวิตของพวกเราได้

Bagua เป็นเครื่องมือสำคัญในฮวงจุ้ยสำหรับการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของพลังงานในพื้นที่ 

แผนที่แปดเหลี่ยม:โดยทั่วไปแล้ว Bagua จะแสดงเป็นแผนที่รูปทรงแปดเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยม แต่ละด้านของรูปแปดเหลี่ยมมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดด้านหนึ่งของชีวิต และจุดศูนย์กลางแสดงถึงแกนกลางหรือความสมดุลของด้านต่างๆ เหล่านี้

แง่มุมชีวิตแปดประการ:แปดส่วนของ Bagua สอดคล้องกับด้านต่าง ๆ ของชีวิตและสามารถสรุปได้ดังนี้:

 
Career อาชีพ :เกี่ยวข้องกับอาชีพ เส้นทางชีวิต และวัตถุประสงค์ของคุณ ความยืดหยุ่น (ทิศเหนือ )

Education ความรู้ :เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเติบโตส่วนบุคคล และการพัฒนาตนเอง ( ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ )

Health สุขภาพ : การเจริญเติบโต สุขภาพดี ( ตะวันออก ) 

Wealth money ความมั่งคั่ง:มุ่งเน้นไปที่ความมั่งคั่งทางการเงินและความอุดมสมบูรณ์ ( ทิศตะวันออกเฉียงใต้ )

Fame recognition ชื่อเสียงและชื่อเสียง:เกี่ยวข้องกับชื่อเสียง การยอมรับ และภาพลักษณ์สาธารณะของคุณ ( ทิศใต้ )

Relationship ความสัมพันธ์:เกี่ยวข้องกับความรัก การแต่งงาน และการเป็นหุ้นส่วน ( ทิศตะวันตกเฉียงใต้ )

Mentors heaven luck:กังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและบรรพบุรุษ ช่วยต่อยอดความสำเร็จ ( ทิศตะวันตกเฉียงใต้ )

Children descendants ความคิดสร้างสรรค์และเด็ก:เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และเด็ก ( ทิศตะวันตก )

Mentors heavenluck ผู้คนและการเดินทางที่เป็นประโยชน์:ความกังวลเกี่ยวกับการสนับสนุนจากผู้อื่น พี่เลี้ยง และโอกาสในการเดินทาง  ( ตะวันตกเฉียงเหนือ )

การจัดวางและการเพิ่มประสิทธิภาพ:ในฮวงจุ้ย คุณวาง Bagua ไว้ที่แผนผังบ้านหรือห้องเฉพาะของคุณ ด้วยการจัดตำแหน่ง Bagua ให้ตรงกับทางเข้าหรือจุดอ้างอิงเฉพาะ คุณสามารถกำหนดได้ว่าพื้นที่ใดในพื้นที่ของคุณที่สอดคล้องกับแต่ละแง่มุมของชีวิต จากนั้นคุณทำการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มหรือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในแต่ละพื้นที่


การรักษาฮวงจุ้ย:ขึ้นอยู่กับเป้าหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละพื้นที่ Bagua ซินแซฮวงจุ้ยอาจแนะนำการรักษาหรือการปรับปรุงต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการจัดวางวัตถุ สี วัสดุ และวิธีแก้ไขฮวงจุ้ยอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกและความสมดุลในพื้นที่เหล่านั้น

 
การสร้างความสมดุลให้กับ Bagua:เป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สมดุลและกลมกลืนซึ่งทุกด้านของชีวิตได้รับการสนับสนุน ศูนย์กลางของบากัว มักเรียกว่าไทเก็กหรือพื้นที่สุขภาพ แสดงถึงความสมดุลและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม การปรับสมดุลพลังงานในแต่ละภาคส่วนสามารถนำไปสู่ความสามัคคีและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณได้


สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่า Bagua จะเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในฮวงจุ้ย แต่การใช้งานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสำนักฮวงจุ้ยและลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ซินแสฮวงจุ้ยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การวางแนวของอาคาร วันเกิดของผู้พักอาศัย และคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง เมื่อให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มการไหลของพลังงานและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในพื้นที่

องค์ประกอบของธาตุทั้ง 5(ไม้ ไฟ ดิน โลหะ และน้ำ)  ฮวงจุ้ยเน้นถึงความสำคัญของความสมดุลและความกลมกลืนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการปรับสมดุลขององค์ประกอบ (ไม้ ไฟ ดิน โลหะ และน้ำ) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีองค์ประกอบใดครอบงำและสร้างความขัดแย้งกัน


วิธีการเน้นความสมดุลขององค์ประกอบในฮวงจุ้ย:

ห้าองค์ประกอบและคุณสมบัติ:

ไม้:เกี่ยวข้องกับการเติบโต การขยายตัว และความยืดหยุ่น

ไฟ:เป็นสัญลักษณ์ของความหลงใหล การเปลี่ยนแปลง และพลังงานอันสูงส่ง

ดิน :แสดงถึงความมั่นคง การบำรุงเลี้ยง และการต่อสายดิน

โลหะ ทอง :สื่อถึงความแม่นยำ ความชัดเจน และความแข็งแกร่ง

น้ำ:หมายถึงการไหล การปรับตัว และจิตใต้สำนึก

วัฏจักรองค์ประกอบ:ฮวงจุ้ยตระหนักถึงวัฏจักรของการสร้างและการทำลายล้างระหว่างองค์ประกอบต่างๆ วงจรของการเกิดอธิบายว่าธาตุหนึ่งหล่อเลี้ยงธาตุอื่นได้อย่างไร (เช่น ไม้เป็นแหล่งไฟ) วงจรแห่งการทำลายล้างแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหนึ่งสามารถทำให้อ่อนลงหรือควบคุมอีกองค์ประกอบหนึ่งได้ (เช่น น้ำดับไฟ) การทำความเข้าใจวัฏจักรเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสมดุลขององค์ประกอบต่างๆ

 

การปรับสมดุลองค์ประกอบ:เพื่อสร้างความสามัคคี  ซินแสฮวงจุ้ยจะประเมินองค์ประกอบที่มีอยู่ภายในพื้นที่และพิจารณาว่ามีความไม่สมดุลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากห้องมีพลังงานไฟมากเกินไป (เช่น สีแดงสด แสงสว่างจ้า) ก็อาจสร้างสภาพแวดล้อมที่ปั่นป่วนหรือร้อนเกินไป การปรับสมดุลด้วยองค์ประกอบที่ส่งเสริมพลังงานความเย็นและความสงบ เช่น น้ำหรือโลหะ ( ธาตุโลหะ ก่อเกิด ธาตุน้ำ ) สามารถช่วยได้

 
องค์ประกอบส่วนบุคคล:ฮวงจุ้ยยังสามารถพิจารณาองค์ประกอบส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยตามวันเกิดได้อีกด้วย ข้อมูลนี้ใช้เพื่อแนะนำการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลที่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่นั้น

 

การแสดงองค์ประกอบ:ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้วัตถุ สี วัสดุ และการตกแต่งต่างๆ เพื่อแสดงและปรับสมดุลองค์ประกอบภายในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มองค์ประกอบไม้อาจเกี่ยวข้องกับการรวมเฟอร์นิเจอร์ไม้หรือการนำต้นไม้สีเขียวมาใช้ องค์ประกอบโลหะสามารถแสดงด้วยประติมากรรมโลหะหรือวัตถุที่ทำจากโลหะ

 

การจัดตำแหน่ง Bagua และองค์ประกอบ:แผนที่ Bagua ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ยังจัดแนวบางแง่มุมของชีวิตด้วยองค์ประกอบเฉพาะอีกด้วย การดูแลให้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแต่ละแง่มุมของชีวิตมีความสอดคล้องกันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำฮวงจุ้ย

 

การปรับสมดุลองค์ประกอบต่างๆ ในฮวงจุ้ยไม่ได้เกี่ยวกับการกำจัดองค์ประกอบหนึ่งไปเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งโดยสิ้นเชิง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างการผสมผสานที่กลมกลืนซึ่งสนับสนุนพลังงานและเป้าหมายของพื้นที่และผู้อยู่อาศัย คำแนะนำเฉพาะสำหรับองค์ประกอบที่สมดุลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่และผลลัพธ์ที่ต้องการ

 
ห้าองค์ประกอบ: ฮวงจุ้ยมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดขององค์ประกอบทั้งห้า ได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน โลหะ และน้ำ องค์ประกอบแต่ละอย่างมีคุณสมบัติและการเชื่อมโยงกัน และสามารถรวมเข้าด้วยกันอย่างมีกลยุทธ์ในพื้นที่เพื่อสร้างความสมดุลและความกลมกลืน

แท้จริงแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งห้าที่เรียกว่า Wu Xing ในปรัชญาจีน ถือเป็นลักษณะพื้นฐานของฮวงจุ้ย ธาตุทั้งห้าแต่ละธาตุ ได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน โลหะ และน้ำ มีคุณสมบัติ ความสัมพันธ์ และคุณลักษณะเฉพาะตัวของตัวเอง ในฮวงจุ้ย องค์ประกอบเหล่านี้ได้รับการบูรณาการอย่างมีกลยุทธ์ในพื้นที่เพื่อสร้างความสมดุล ความกลมกลืน และการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวก มาดูแต่ละองค์ประกอบและการเชื่อมโยงกันโดยละเอียด:

 

ไม้ Wood

คุณสมบัติ:แสดงถึงการเติบโต การขยายตัว ความยืดหยุ่น และความมีชีวิตชีวา

สี: เขียวทุกเฉดสี หรือลายไม้

รูปร่าง:รูปร่างสูงและแนวตั้ง เช่น ต้นไม้และวัตถุเรียงเป็นแนว

ปากัว :เกี่ยวข้องกับพื้นที่ Bagua ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโยงกับพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ ครอบครัว และการเติบโตส่วนบุคคล

การเพิ่มประสิทธิภาพ:รวมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ต้นไม้สีเขียว หรือการตกแต่งรูปทรงเสาเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับไม้


 

ไฟ Fire

คุณสมบัติ:เป็นสัญลักษณ์ของความหลงใหล การเปลี่ยนแปลง ความส่องสว่าง และพลังงานสูง

สี: โทนสีแดง สีส้ม สีเพลิง สีชมพู สีม่วง

รูปร่าง:รูปทรงสามเหลี่ยมและแหลม เช่น ปิรามิดและเทียน

ปากัว :เชื่อมต่อกับพื้นที่ ทิศใต้ และเป็นตัวแทนชื่อเสียง การยอมรับ และความเป็นผู้นำ

การเพิ่มประสิทธิภาพ:ใช้การตกแต่งสีแดงหรือสีเพลิง เทียน และแสงไฟเพื่อเพิ่มพลังไฟ


 ดิน Earth

คุณสมบัติ:แสดงถึงความมั่นคง การบำรุง การเชื่อมต่อสายดิน การสะสมและการเลี้ยงดู

สี: โทนสีเอิร์ธโทน เช่น สีเหลืองและสีเบจ

รูปร่าง:รูปทรงสี่เหลี่ยมและแบน เช่น กระเบื้องสี่เหลี่ยมหรือวัตถุเซรามิก

ปากัว :เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ส่วนกลาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุล สุขภาพ และความเป็นอยู่โดยรวม

การปรับปรุง:รวมสีเอิร์ธโทนและรูปทรงสี่เหลี่ยมในการตกแต่งของคุณ ธาตุดินสามารถแสดงได้ด้วยเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก

 

โลหะ Gold

คุณสมบัติ :หมายถึง ความแม่นยำ ความชัดเจน ความแข็งแกร่ง และการจัดระเบียบ การมีระเบียบ

สี: สีขาว สีเมทัลลิก และสีทอง สีเงิน

รูปร่าง:ทรงกลม เช่น ประติมากรรมโลหะและเหรียญ

ปากัว :เชื่อมต่อกับพื้นที่ตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของ Bagua เป็นตัวแทนของอำนาจ คนสนับสนุน ผู้คนที่เป็นประโยชน์ และการเดินทาง

การเพิ่มประสิทธิภาพ:ใช้การตกแต่งด้วยโลหะ ทรงกลม หรือวัตถุที่เป็นโลหะเพื่อเพิ่มพลังงานของโลหะ

 

น้ำ Water

คุณสมบัติ:เป็นสัญลักษณ์ของการไหล การปรับตัว และจิตใต้สำนึก

สี: สีฟ้า น้ำเงิน เทา และดำ.

รูปร่าง:รูปร่างไม่สม่ำเสมอและไหลลื่น เช่น ลายคลื่นหรือกระจก

ปากัว :เกี่ยวข้องกับพื้นที่ North Bagua ซึ่งเป็นตัวแทนของอาชีพ โอกาส และการเดินทางของชีวิต

การปรับปรุง:รวมคุณลักษณะของน้ำ เช่น น้ำพุ กระจก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพการสะท้อนแสงของน้ำ หรือการตกแต่งสีน้ำเงินและสีดำ

 

 

 
หยินและหยาง: หลักการของหยิน (เฉยๆ, เป็นผู้หญิง) และหยาง (กระตือรือร้น, กล้าแสดงออก, เป็นผู้ชาย) มีความสำคัญในฮวงจุ้ย พื้นที่ที่สมดุลควรมีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลังหยินและหยาง

แน่นอนว่าหลักการของหยินและหยางมีบทบาทสำคัญในฮวงจุ้ย ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความสมดุลและความกลมกลืนของพื้นที่โดยรวม ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้หยินและหยางในฮวงจุ้ย:

พลังงานหยินและหยาง:

Yin หยิน:หยินแสดงถึงคุณสมบัติที่ไม่โต้ตอบ เปิดกว้าง เลี้ยงดู และเป็นผู้หญิงโดยธรรมชาติ มันเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความมืด ความเงียบ ความนุ่มนวล และการใคร่ครวญ

Yang หยาง แสดงถึงคุณสมบัติที่กระตือรือร้น กล้าแสดงออก กล้าแสดงออก มีชีวิตชีวา และมีความเป็นชาย มันสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสว่าง เสียง ความแข็งกระด้าง 

 
ปรับสมดุลหยินและหยาง:

ความกลมกลืน:ฮวงจุ้ยมุ่งหวังที่จะสร้างสมดุลที่กลมกลืนระหว่างพลังงานหยินและหยางภายในพื้นที่ พื้นที่ที่มีหยินมากเกินไปอาจรู้สึกนิ่งและไม่มีชีวิตชีวา ในขณะที่พื้นที่ที่มีพลังหยางอาจรู้สึกท่วมท้นและวุ่นวาย ฮวงจุ้ยที่ดีคือการผสมผสานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของพื้นที่และความต้องการของผู้อยู่อาศัย

องค์ประกอบของหยินและหยาง:

องค์ประกอบของหยิน:องค์ประกอบต่างๆ เช่น น้ำ สีโทนเย็น พื้นผิวที่นุ่มนวล และรูปทรงโค้งมน

องค์ประกอบของหยาง:องค์ประกอบต่างๆ เช่น ไฟ สีสว่าง พื้นผิวแข็ง และรูปทรงเชิงมุมหรือแหลมคม

การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ:

ซินแสฮวงจุ้ยพิจารณาคุณสมบัติของหยินและหยางในพื้นที่บากัวที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พื้นที่ ทิศเหนือ มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพและสามารถได้รับประโยชน์จากพลังงานหยางมากขึ้นเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและการดำเนินการ ในขณะที่พื้นที่ห้องนอนมักแนะนำให้มีพลังงานหยินมากขึ้นเพื่อรองรับการพักผ่อนและผ่อนคลาย
 

ความสมดุลส่วนบุคคล:ฮวงจุ้ยสามารถปรับให้เป็นส่วนตัวโดยพิจารณาจากพลังงานของผู้อยู่อาศัย ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีนิสัยหยางมากกว่าโดยธรรมชาติอาจได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมในบ้านที่แนะนำคุณสมบัติหยินมากขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุล

 

สีและการตกแต่ง:การเลือกสี วัสดุ และของตกแต่งสามารถนำมาใช้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อปรับสมดุลของพลังงานหยินและหยางในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มเฟอร์นิเจอร์นุ่มๆ เช่น ผ้าม่านและพรม (หยิน) ให้กับห้องที่มีพื้นผิวแข็งเป็นส่วนใหญ่ (หยาง) จะสามารถสร้างบรรยากาศที่สมดุลมากขึ้นได้

 

การไหลและการเคลื่อนไหว:ฮวงจุ้ยยังคำนึงถึงการไหลและการเคลื่อนที่ของพลังงาน (Qi) ในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งรวมถึงการทำให้แน่ใจว่าพลังงานหยินและหยางมีห้องที่จะไหลเวียนและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน

 

โดยพื้นฐานแล้ว ซินแสฮวงจุ้ยตั้งเป้าที่จะผสมผสานพลังหยินและหยางอย่างสมดุลในพื้นที่เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและเป้าหมายของผู้พักอาศัย ความสมดุลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของพื้นที่ ความชอบส่วนบุคคล และพลังงานโดยรวมของสิ่งแวดล้อม เป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตหรือการทำงานที่สมดุลและกลมกลืนกัน
 

wealthdecor

shortcut to a goog life 

#ฮวงจุ้ย #ดวงจีน 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้